Vánoční tradice: znáte všechna tajemství?

vánoční strom s vločkou

Užijte si pohodové svátky v souladu s dávnými vánočními tradicemi. Prozradíme, proč je symbolem Vánoc červená a odhalíme i další tajemství.

Vánoce se začaly slavit ve třetím nebo čtvrtém století. Čtyřicet dní před Vánocemi, tj. od 11. listopadu, bylo obdobím sv. Martina, avšak během další doby se předvánoční období ustálilo na čtyři adventní týdny.

O Vánocích podle křesťanské tradice slavíme narození Ježíše Krista. Podle jiných zdrojů jsou Vánoce původně pohanský zvyk, spojený s oslavou zimního slunovratu. A také se v tomto období slaví významný židovský svátek – chanuka.

Od 25. prosince do 6. ledna (den, kdy tři mudrcové z východu přinesli Ježíškovi dary) byl v šestém století ustanoven „svatý dvanáctidenní čas“. Protože nový den v raném středověku začínal nikoli půlnocí, ale již večer východem první hvězdy, je Štědrý večer považován za součást svátku Narození Páně (25. 12., též Boží hod nebo dle našeho kalendáře 1. svátek vánoční).

Středem vánočních zvyků byl nejprve kostel, kde byl vystaven betlém s jesličkami, probíhala štědrovečerní mše a hrály se církevní vánoční hry. V 17. století se oslava Vánoc přesunula do rodin. Z tohoto období je rovněž popsán zvyk obdarovávat blízké. Nejprve byl tento zvyk spojován s dary tří králů, postupně se spojil s pověrou, že pokud někoho obdarujete na Štědrý večer, budete mít celý další rok dost peněz také vy.

Vánoční dekorace

Tradiční barvy vánočních ozdob jsou červené, zelené a zlaté. Červená symbolizuje krev Ježíše, která byla prolita v jeho ukřižování, zelená věčný život, zlato jako jeden z tří darů tří králů symbolizuje Ježíšův královský původ (z rodu izraelského krále Davida).


Vánoční stromek

Vánoční strom je někým považován za křesťany převzatou pohanskou tradici pocházející z rituálu zimního slunovratu. Moderní tradice vánočního stromu pochází z Německa z 18. století. V českých zemích poprvé vánoční stromek připravil pro své přátele v roce 1812 ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se poté začal prosazovat v bohatých pražských měšťanských rodinách a později i v běžných domácnostech.

Na ozdobu domu se používalo chvojí, zelené větve jedle nebo borovice. Jako ozdoby na stromek klasy a makovice, slaměné ozdoby, sušené ovoce, ořechy, bukvice, sušené houby, perníky. Během 19. století se rozšířily papírové ozdoby a na přelomu 19. a 20. století postupně i ozdoby skleněné.

Adventní věnec

Adventní věnec je poměrně nový symbol sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu. K podobnému účelu slouží i adventní kalendář, ovšem v hravější formě, kde se pod čísly schovávají sladkosti nebo hračky.

Vánoční hudba

Nejstarší vánoční hudba byla použita v 4. století v Římě. České vánoční koledy pocházejí z 13. století, kdy měly podobu křesťanských písní. Časem některé náboženské písně zlidověly do podob koledy. Potulní žáci si koledami přivydělávali a šířili je.  Zcela světské vánoční písně se objevily na konci 18. století.

Vánoční dárky

První zmínky o vzájemném obdarování se objevují již ve starověkém Římě. Později to byly vlastně úplatky, které dávali v tomto období podřízení a poddaní šlechtě a vlivným úředníkům. Nedílnou součástí Vánoc se dárky staly v 19. století. Bylo zvykem obdarovávat členy rodiny i služebnictvo, které dostávalo například ošacení nebo malou finanční částku jako přilepšení k celoroční mzdě. Dárky se dávaly také žebrákům nebo tulákům bez domova, kteří v době křesťanských svátků zaklepali na dveře bohatších domácností. Na počátku 20. století, v dobách hospodářské prosperity, se pod vánočním stromkem vyjma potřebných věcí stále častěji objevovaly drobnosti a hračky jen pro radost.

Ježíšek nebo Santa Claus?

S Vánocemi a rozdáváním dárků je spojen velký počet postav. Tou hlavní je Mikuláš, od něhož byly odvozeny mnohé další, například anglický Santa Claus, francouzský Père Noël, nizozemský Sinterklaas či německý Weihnachtsmann. Ve střední Evropě rozdává dárky Christkind čili Ježíšek, v Rusku děda Mráz, ve Finsku Joulupukki, ve Švédsku skřítek Jultomten, v Norsku skřítek Julenissen.

Celosvětově nejznámější je dnes Santa Claus, jehož původ lze opět vysledovat do holandského výrazu Sinterklaas. Postava vznikla v New Yorku, který byl zpočátku holandskou kolonií (původní název New Amsterdam).  V r. 1809 zobrazil autor satirické knihy pojednávající o historii New Yorku Sinterklaase jako tlustého Holanďana s dýmkou a pojmenoval ho St. Nicholas. Během následujících let z něj stal nejprve Father Christmas (Otec Vánoc), přejmenovaný časem na Santa Clause, vyobrazeného jako muže silné postavy v červeném plášti, se saněmi a soby – a tradice byla na světě.