O svátcích vyhoří nejvíce domácností, jak požáru předejít?

svíčka na adventním věnci

Vánoce jsou pro hasiče a záchranáře většinou klidným obdobím roku. Během pár dnů však tento klid vystřídá jedno z nejnáročnějších období – Silvestr a oslavy Nového roku. Alkohol, zábavná pyrotechnika a někdy i rozmary počasí udělají své. Vždyť někdy stačí jen chvilka nepozornosti a pohoda svátků je nenávratně pryč.

Svíčky a prskavky

Hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň. Ještě ve vzdálenosti 8 – 10 cm od plamene svíčky přesahuje teplota 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů.

Proto by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.). Bohužel, většina adventních věnců tak, jak je koupíte, má pod svíčkami pouze malé talířky a kolem jsou často umístěny ozdůbky, které mohou začít hořet. Proto nikdy od zapáleného adventního věnce neodcházejte. Pokud svíčky dohořívají, raději je vyměňte za nové dříve, než dosáhnou k jehličí. Také je umístěte v dostatečné vzdálenosti od záclon a dalších hořlavých materiálů. Adventní věnec nepokládejte přímo na nábytek, ale nejlépe na nerezový tác, nebo třeba ozdobnou dlaždici.

Zásadně nenechávejte zapálené svíčky bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.


Vaření a vytápění

Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku. Horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou! Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, zakryjte ji pokličkou, oheň se udusí, případně použijte hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý olej. Než začnete hasit, vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).  Nejhorší je reakce, která vám připadá samozřejmá – odsát kouř odsávačem par. Ale tím jen „přilijete olej do ohně“ – proudící vzduch je živnou půdou pro oheň, který se může rychle rozšířit po celé kuchyni a způsobit velké škody.

Jestliže topíte v otevřeném krbu, nenakládejte ho před odchodem na zimní procházku, abyste měli doma teplo, až se vrátíte. Stačí, aby poleno vypadlo z krbu, a přivítá vás třeba hořící koberec.

Pyrotechnika

Již od vánočních svátků se ve velkém nakupuje pyrotechnika a často s ní manipulují nedospělé osoby, jimž do rukou nepatří. Silvestr pak zaměstná policisty, hasiče a záchranáře nejvíce, a to právě díky zábavní pyrotechnice, často v kombinaci s alkoholem. Policisté tak řeší nejen vážné dopravní nehody, ale i drobné potyčky opilých lidí, hasiči požáry plastových kontejnerů, škody na zaparkovaných automobilech i na majetku poškozeném pyrotechnikou. V loňském roce například dopadla světlice na balkón, zapálila krabici s cukrovím a požár stihl ještě před příjezdem jednotek poškodit i balkónové dveře.

Smutné případy ošetřují záchranáři, kterým pyrotechnika vybouchla v ruce. Špatnou manipulací dochází především k poraněním obličeje, i k amputacím prstů na rukou.

Pokud si chceme zábavu se světlicemi, ohňostroji a další pyrotechnikou užít, pobavit se a nezranit, je třeba dodržet bezpečnostní zásady.

Pyrotechniku používejte v dostatečné vzdálenosti od domů i dalšího majetku. Pokud nenapadne sníh, dávejte pozor na šíření požáru suchou travou, oheň se může snadno rozšířit na dům, ale i na lesní porosty. O posledních Vánocích hasiči likvidovali například požár, kde odpalovaný domácí ohňostroj zapálil střechu rodinného domku. Probuzení do nového roku s mnohasettisícovou škodou nemusí být právě příjemné.

V posledních letech se staly módou lampióny štěstí. I ty mohou v případě suchého počasí zapálit trávu a způsobit škodu. Některé země užívání lampionů dokonce výslovně omezují.

Co dělat v případě požáru?

Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasicí přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek z neumělých vláken, dávejte si pozor, aby vám oheň nezatarasil únikovou cestu.

Pozor na elektrické přístroje, nejdříve vypněte proud a potom můžete hasit. Zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem.

Nepokoušejte se požár zlikvidovat za každou cenu sami. Oznamte jej co nejdříve hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při hlášení se řiďte pokyny operátora tísňové linky.

Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci. Při pohybu v zakouřeném prostoru se držte při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou, například kapesníkem. Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.