O původu Tří králů: víte, co znamená K+M+B?

betlém

Svátek Zjevení páně, který je dvanáctým a zároveň posledním dnem Vánoc, se podle kalendáře slaví 6. ledna. V ten den přicházejí postavy Tří králů, resp. chlapci oblečení v bílá roucha s korunami na hlavě, kteří postavy znázorňují, ke dveřím a žehnají domu. Posvěcenou křídou potom píší nade dveře domů a chlévů zkratku K+M+B. Nápis se obvykle vysvětluje jako iniciály jejich jmen. Další z vysvětlení je, že známý nápis značí však formuli požehnání, jehož původní text byl latinský a zněl „Christus mansionem beneficat“, ve volném překladu „Kristus ať žehná obydlí po celý rok“. Proto je vždy v nápisu uváděn i letopočet. Křížky mezi jmény pak neznačí plus, tedy spojení jmen, ale znázorňují kříže symbolizující Nejsvětější trojici.

A kdo vlastně jsou Tři králové?

Tito moudří muži přišli z velké dálky a přinesli dary pro novorozeného Ježíška. Přesný počet těchto mudrců však v záznamech kolísal od dvou do pěti mužů. Jména Kašpar (původně Casparus), Melichar a Baltazar pocházejí z písemných zmínek až ze 7. století a v těchto spisech se také ustaluje počet těchto mudrců na počtu tří. Jednotliví králové pak podle různých výkladů představují všechna období lidského života, na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý jako muž a poslední jako stařec. Symboly jdou dokonce i dál, a tak tmavá tvář nejstaršího z mužů představuje i stín smrti. Možná i proto se jejich počet ustálil na třech, jako třech obdobích lidského života.

Dary, které přinesli Tři králové

Tři králové přinesli Ježíškovi vzácné dary. Dají se také přirovnat ke skupenstvím, ve kterých můžete v přírodě věci nalézt.Zlato (pevné skupenství) představuje nejvzácnější a nejušlechtilejší kov a symbol bohatství. Kadidlo (při použití v plynném skupenství) je vonná směs pryskyřic některých stromů. Jeho používání bylo obvyklé v antickém světě, především na Východě. Je také symbolem modlitby. Při obřadech se užívá především v souvislosti s okuřováním oltáře, kříže, evangeliáře, obětních darů a s pohřebními obřady.  Myrha pak představuje kapalné skupenství. Vonná pryskyřice načervenalé barvy, která se získává z některých stromů v Arábii a v Africe. V biblickém světě se používala mnoha způsoby, ale především k potírání a spolu s mastmi k navonění. Smíšena s vínem byla podána Ježíši jako utišující prostředek před smrtí na kříži, ženy ji také použily pro ošetření Kristova těla před uložením do hrobu.

V den Tří králů by se měl také podle zvyků odstrojit vánoční stromek a schovat vánoční výzdobu a adventní věnec. Tvrdí se, že kdo to neudělá právě 6. ledna, měl by vydržet až do 2. února, kdy se slaví Hromnice.