Pojištění. Vyznáte se v terminologii? Které je nutné a jaké jsou další možnosti?

pojisteni domacnosti

Pojištění nemovitosti – nejstarší pojistka

Víte, že pojištění nemovitosti je jedním z vůbec nejstarších typů pojištění. Jeho počátky souvisejí s nejčastější pohromou středověkých měst, kterou byly požáry. Častým požárům tak města vděčí za vznik velkého množství dnešních světově proslulých pojišťoven. Toto pojištění kryje škody na nemovitosti jako takové. Hovoříme tedy o stavbě, která je spojena se zemí. Dále kryje i stavební součásti pevně spojené s budovou, např. kotel, radiátory, klimatizaci apod.

Na co se nevztahuje

Častou mýlkou je, že se pojištění nemovitosti vztahuje na vnitřní vybavení. To není pravda. Dopředu je třeba si přečíst, co je v pojistce zahrnuto a co ne. Některé pojistky mají zakotvené pojištění dveří, oken, kotle, i radiátory. U některých pojistek dokonce i kuchyňskou linku. Je to ale individuální.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je jiný typ pojištění. To vám pokryje ono veškeré vybavení. Tedy např. nábytek, ale i vybavení místností a cennosti, audiovizuální techniku nebo elektroniku. Než pojistku podepíšete, dobře si překontrolujte, co je v ní zahrnuté, aby pak v budoucnu nebyl problém.Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Obrazně řečeno: rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti je takový, že pokud byste obrátili dům vzhůru nohama a zaklepali, všechno co vypadne, je pojištěné pojistkou domácnosti. Všchno, co by v takovém případě zůstalo, kryje pojištění nemovitosti. Pozor ale. Např. plovoucí podlahy patří do pojištění domácnosti, neboť jde o vybavení.

Můžete mít i pojištění odpovědnosti

Dostáváme se i k dalším pojistkám. Např. není od věci sjednat si pojištění odpovědnosti.  Používá se i zlidovělý název „pojistka na hloupost“. Proč se vyplatí? Neochrání pouze vás, ale i vaše děti a rodinné příslušníky. Je tu i možnost zahrnout do pojistky zvířata. Konkrétní podmínky této pojistky jsou u každého pojišťovacího domu jiné. Jste jištěni např. v případě nehod, když vaše dítě omylem hračkou rozbije sousedovi okno nebo způsobíte v práci či obchodě nějakou škodu. Vztahuje se i na škody napáchané na půjčeném majetku, např. na škody, které způsobíte na vybavení hotelu nebo penzionu. A tím výčet rozhodně nekončí. Rodina může mít jen jedno pojištění. Není třeba uzavírat pojistky pro jednotlivé členy rodiny.

Pojistku si lze sjednat, i když jste v pronájmu

Bydlíte v nájmu? Možná by bylo dobré zvážit i speciální pojistku. Je lepší si ji sjednat ještě dříve, než uzavřete smlouvu. Můžete si s majitelem ujasnit, jakou kdo z vás pojistku bude mít. Zatímco majitel by měl mít spíše uzavřené pojištění nemovitosti, vám se hodí pojištění domácnosti.  Tato pojistka ochrání v podstatě obě zúčastněné strany.