Omezení volného pohybu psů v hlavním městě má platit od počátku listopadu

Vyhláška o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy

Praha připravuje vyhlášku, která upravuje pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města. Stejně tak vyhrazuje území pro volné pobíhání psů a území s jejich úplným zákazem vstupu. Vyhláška o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy by měla platit od počátku listopadu.

Místa budou podle Vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy označena následujícími piktogramy:

piktogramy pro pohyb psu

 

Podle návrhu této vyhlášky je držitel psa povinen:

  1. a) vodit psa na vodítku; volné pobíhání psa je povoleno pouze na území, která jsou specifikovaná v příloze č. 1 této vyhlášky,
  2. b) mít psa trvale pod svoji kontrolou a zabezpečit, aby pes neohrozil ani neomezil třetí osoby nebo jiná chovaná nebo volně žijící zvířata, nezpůsobil škodu na zdraví nebo majetku a neomezil ani neohrozil plynulost silničního provozu,
  3. c) zabránit psu ve vstupu do kašen a okrasných nádrží, na prostranství dětských hřišť a 1 § 14b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze pískovišť, sportovních hřišť, hřišť pro seniory, do květinových záhonů, cyklostezek.
  4. d) zabránit vstupu psa na území s úplným zákazem vstupu psů, která jsou specifikovaná v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čtěte také: Co dělat v případě, že vás obtěžuje pes?

Tato ustanovení se nevztahují na služební psy, záchranářské při výkonu služby a záchranných prací nebo při výcviku k těmto činnostem, na psy speciálně vycvičené jako průvodce zdravotně postižených osob a psy canisterapeutické při práci nebo při výcviku k těmto činnostem.

Vyhláška o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy

 

Zdroj: praha.eu

Foto: vymarskyohar.net