Náklady na školku si můžete odečíst z daní

Náklady na školku si můžete odečíst z daní

Za rok 2014 si můžete odečíst až 8.500 korun za každé vaše dítě, které navštěvuje školku či jiné zařízení předškolního věku.

Poslanecká sněmovna schválila zákon vetovaný prezidentem. Hlavním záměrem zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je vytvořit nástroj služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, který zvýší dostupnost služeb péče o děti a usnadní participaci rodičů s malými dětmi na trhu práce.

Jednou z novinek, které zákon přináší, je i možnost daňové úlevy v podobě odečtení školkovného z daní.

Náklady na školku si bude moct odečíst z daní jeden z rodičů dítěte. Podmínkou ale je, že musí žít s dítětem ve společné domácnosti, např. u rozvedených rodičů si může náklady odečíst jen ten, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Sleva může být uplatněna až po skončení kalendářního roku.

Maximální částka, kterou si můžete odečíst, je rovna minimální mzdě. Slevu lze uplatnit jednorázově za uplynulý rok. Nezáleží tedy, zda dítě navštěvovalo školku po celý rok nebo jen některou jeho část. Podstatná je výše celkových nákladů za školku. Rodiče mohou slevu využívat do sedmi let věku dítěte.

Sleva není nijak omezena ani pro OSVČ a živnostníky. Ale musí uplatňovat výdajový paušál. Podnikatel si může buď uplatnit slevu na školku, nebo si dát výdaje za předškolní vzdělávání do klasických daňových nákladů.

Slevu můžete uplatnit, i pokud dáváte dítě do soukromé nebo firemní školky. Firmy, které firemní školku založí, budou moci také uplatnit slevu na daních.

Pro uplatnění slevy na dani budete muset výdaje prokázat – potvrdí vám je provozovatel.

Autorem návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů z ledna 2014 je vláda. Senátu byl zákon doručen 30. 6. 2014, ale o měsíc později byl vrácen sněmovně k přepracování. Prezidentovi byl zákon doručen k podepsání 30. 9. 2014, ten však zákon zamítnul a nepodepsaný vrátil zpět sněmovně. Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 04.11.2014 na 19 . schůzi, kde byl vrácený návrh zákona schválen. Slevu můžete uplatnit od září 2014.

Jak bylo výše řečeno, odvíjí se maximální možná uplatnitelná sleva od výše minimální mzdy. Pozitivní zprávou tak je, že od roku 2015 to by to s nárůstem minimální mzdy mohlo být 9.000 korun, tedy o pět set korun více než letos.