Jak požádat o kotlíkovou dotaci?

Jak požádat o kotlíkovou dotaci?

Až 127.500,- Kč můžete získat na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo pomocí tzv. kotlíkové dotace. Jak a kde požádat o kotlíkovou dotaci?

Na co lze kotlíkovou dotaci uplatnit

Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace.

Součástí financování jsou i nenáročná opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy. Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat krajské úřady.

kotlikova dotace

Jak požádat o dotaci?

Kotlíkové dotace administrativně spadají pod jednotlivé krajské úřady. V prvním kroku se proto informujte přímo na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu nebo úřad kontaktuje telefonicky.

Kontaktní údaje a adresy www stránek na vaše úřady najdete zde: Kontakty na kraje

Základní pravidla ke kotlíkovým dotacím naleznete v pdf souboru na stránkách Státního fondu životního prostředí České republiky. Odkaz zde: Základní pravidla pro fyzické osoby.

Žádost o poskytnutí dotace musí obsahovat tyto povinné přílohy

  1. Žádost o poskytnutí dotace.
  2. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek energetické náročnosti C, tj. eliminuje povinnost realizovat mikro-energetická opatření.
  3. Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu.
  4. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
  5. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
  6. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
  7. Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.

Čtěte také: Vše, co byste měli vědět o kotlíkové dotaci

Zdroj: MŽP ČR