Co dělat v případě, že vás obtěžuje pes?

útočící pes

Co dělat v případě, že vás obtěžuje pes? Jaké jsou povinnosti majitele? O radu jsme požádali strážníka Pavla Šobu z Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno.

Příběh

Vyšla jsem z banky a zamířila zpět do práce. Šok. Něco na mě skočilo. Opřelo se mi to o klín a stehna. Udržela jsem rovnováhu. Zpoza rohu na mě skočil pes. Doga. Mžitky před očima, bolestivé nohy. Místo omluvy a snahy o nápravu se mi naopak dostalo vynadání:  „To je vaše chyba, že na vás skočil, jenom mě chtěl bránit. Běžela jste kolem a cvakaly vám podpatky. Moc dobře jsem je slyšela.“ Aha… nevěřím vlastním uším. Dělá si ze mě srandu? „Je to jenom sedmiměsíční štěně a chce si hrát…“ Představuji si, jak takové sedmiměsíční „miminko“ skočí na dítě a porazí ho k zemi. Jak až pes vyroste, stane se v rukou takovéhoto majitele naprosto neovladatelnou zbraní.Paní se mi sice nakonec omluvila. Ale je jasné, že psa nezvládá a že asi nebudu sama, na koho se pes vrhl. A paní to sama potvrzuje: „Minule skočil na pána a on ho hned začal hladit.“ Prý jsem jediná z tisíce, kdo si toho drobečka nechtěl pohladit…

Je mi jedno, jestli si ten pes chtěl hrát nebo útočit. Výsledek je stejný: šok a modřiny na mém těle. Něco podobného jsem zažila zhruba před rokem. Tentokrát jsem se ale rozhodla, že to nenechám být a zjistím si, jak se v těchto případech bránit a domoci se spravedlnosti.

Povinnosti „pejskařů“

Majitelé psů jsou povinni mít zvíře na vodítku či s náhubkem. Ani to je  však nezbavuje odpovědnosti za to, jak se zvíře chová. Musí je mít pod dohledem a přímým vlivem. Majitelé psa jsou povinni zabránit, aby pes obtěžoval či omezoval jiné osoby nebo zvířata. Povinnosti majitele psů v Brně jednoznačně plynou z obecně závazné vyhlášky č.  10/2011 (kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009), o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Bez ohledu na to, jestli jde o štěně nebo dospělého psa, musí být na vodítku nebo mít náhubek. Samozřejmě i kombinace obojího je možná. Majitel je za svého psa odpovědný a musí ho mít neustále pod dohledem a přímým vlivem. Výjimky z těchto povinností platí jen ve psích výbězích. „Když mám okomentovat situaci, tak jak jste mi ji popsala, majitelka sice splnila část svých povinností, ale psa pod přímým vlivem rozhodně neměla. Není možné, aby na vás pes proti vaší vůli skočil. Paní tedy porušila městskou vyhlášku a je podezřelá z přestupku,“ hodnotí situaci strážník Pavel Šoba.

straznik hovori s panem, ktery venci psa

Zdroj: http://www.mpb.cz/media/aktuality/vzorni-pejskari-dostavali-na-jihu-brna-darky-od-strazniku-1/

Co dělat v případě, že vás obtěžuje pes?

Pokud byste se dostali do podobné situace jako ve výše uvedeném příběhu, městská policie doporučuje:

  • Upozorněte majitele, aby s vámi vyčkal na místě do příjezdu městské policie.
  • Požádejte očité svědky incidentu, aby s vámi vyčkali (pokud nemohou, napište si jejich telefonní číslo).
  • Zavolejte hned na nonstop tísňovou linku 156 a popište strážníkům, co a kde se vám přihodilo. Nejbližší hlídka oznámení na místě prověří.

Pokud majitel odmítne setrvat na místě, prohlédněte si dobře jeho psa a zapamatujte si co nejlépe popis majitele psa i směr, kterým odchází – video a fotka se může hodit.

Pokud tomu situace nebo váš zdravotní stav nebrání, jděte opatrně za ním.

S bezohlednými majiteli psů se strážníci setkávají poměrně často. „Lidé se někdy snaží záležitost bagatelizovat nebo vzniklou situaci vylíčit jinak než se stala. Strážníci mohou na místě udělit pokutu až do výše tisíc korun. V případě, že například dojde k vyšší škodě na majetku nebo není možné přestupek dořešit na místě třeba kvůli podnapilosti majitele psa, zaznamenají všechny důležité skutečnosti a případ předají k dořešení přestupkové komisi. Tam hrozí pokuta v řádu tisíců,“ upřesňuje Šoba.

V každém případě mějte na paměti, že čím delší je časový odstup mezi událostí a jejím nahlášením, tím nižší je pravděpodobnost, že se podaří majitele a jeho psa najít a usvědčit z protiprávního jednání.