Choroby a škůdci umí pěkně zkazit radost při sklízení úrody. Jaké choroby ovocným stromům hrozí?

Choroby a škůdci ovocných stromů. Jak se s nimi vypořádat?

Správný výběr odrůdy ovocného stromu je důležitý. Strom budeme mít na zahrádce dlouhou dobu. Podle toho, jakou odrůdu si vybereme, můžeme předpokládat i výskyt různých chorob a škůdců. Některé odrůdy mají vysokou odolnost nebo dokonce rezistenci proti nejznámějším chorobám, a ty nám udělají i větší radost menší péčí a větší výnosností. Ovšem péče o ně a předcházení chorobám nebo jejich likvidace, jsou nutností pro každého zahrádkáře.

Jak jsou na tom jabloně?

Nejvíce trpí na padlí jabloňové a strupovitost, což jsou houbovité choroby. Trápit je mohou také mšice a obaleč jablečný. Padlí jabloňové se pozná podle bělavého povlaku na listech na koncích letorostů. Pro zamezení dalšího šíření infekce je nutné napadené letorosty co nejdříve odstranit. Doporučuje se také pravidelný průklest a nepřehnojování dusíkem. Strupovitost napadá listy a plody a může zcela znehodnotit úrodu jablek. Pozná se podle velkých šedočerných skvrn (strupů) na pokožce jablek a na listech. Silně napadené listy dokonce opadávají. Prevencí je postřik na jaře před květem, po odkvětu a v převažujícím deštivém období pak v pravidelných intervalech až do července. Odolnost proti strupovitosti a málo náchylné na padlí jabloňové jsou například odrůdy Ametyst, Discovery či Julia. Imunní vůči strupovitosti jsou také odrůdy Topaz red, Rubinola, Rajka, Rosana, Orion, Sirius Admirál či Goldstar.

Housenky drobného motýla obaleče jablečného napadají nejen plody, ale u napadených plodů mohou být poškozena i semena. Napadené plody bývají výrazněji zbarvené a předčasně opadávají a hnijí. Jablka bývají znehodnocena především pro prodej a dlouhodobé uskladnění. Obaleč je často chemicky potlačován insekticidy. Vhodné jsou například Calypso 480 SC
Mospilan 20 SP.

Ani hrušně nejsou v bezpečí

Čepele listů, letorosty, a někdy i plody hrušní, napadá houbová choroba rez hrušňová. Projevuje se oválnými oranžovými skvrnami s červení na listech. Napadené hrušně mají celkově slabší růst, jsou oslabeny vůči chorobám a škůdcům a mohou snadněji namrzat. Prevencí je postřik přípravkem Dithane DG Neotec nebo Talent AgroBio těsně před květem a ihned po odkvětu.Oblíbené mezi škůdci jsou peckoviny

Třešně patří mezi první čerstvé plody na trhu. Rádi je nejen konzumujeme, v čerstvém stavu, ale také z nich vyrábíme kompoty, džemy a šťávy. Jejich plody, ale i plody višní, nejčastěji ničí vrtule třešňová – dvoukřídlý hmyz, který klade vajíčka pod slupku plodů. Z vajíček se líhnou bílé larvy a způsobují červivost plodů. Napadány jsou hlavně pozdní chrupky. Dalším škůdcem je zobonoska ovocná – samičky kladou vajíčka do malých plůdků velmi záhy po odkvětu, plody pak předčasně opadávají nebo je napadají různé houbové choroby. Postřik se provádí při začátku zabarvování plodu přípravkem Calypso 480 SC. Stříká se celá koruna stromu při teplotě asi 17 °C.

Broskvoně trpí kadeřavostí, která se opravdu projevuje zkadeřením listů, zduřením a deformací letorostů. Zabránit tomu lze jen pečlivým postřikem. Důležité je smáčení všech povrchů výhonů s pupeny. První postřik je třeba udělat co nejdříve po mrazech v únoru, když se pupeny po několika dnech tepla začnou zvětšovat. Použijte Kuprikol 50. Příčinou úžehu květů, neboli moniliové spály peckovin, jež napadá meruňky, višně i třešně, je vlhko a chladno v době květu. Květy hnědnou a zasychají, listy vadnou, odcházejí mladé letorosty i celé větve. Pak musíme celou úrodu oželet. Ochranou je postřik, který se provádí před květem přípravkem Horizont 250EW nebo Teldor 500 SC. Mechanická ochrana spočívá v odstraňování mumifikovaných plodů, odumřelých větévek a větví.

Plody slivoní napadá pilatka švestková a žlutá. Je nutné zasáhnout proti nim postřikem v době, kdy na uvedených stromech dokvétají květy. Jinak dochází k červivění a poškozování malých plůdků ovoce. Vhodným přípravkem je Reldan 40EC a Calypso 480 SC. Existuje i prevence v podobě lapačů – bílých lepových desek. Lapače se vyvěšují asi týden před začátkem kvetení rovnoměrně po obvodu koruny stromů na východní, jižní a západní stranu koruny stromu. Až jsou lapače silně pokryty hmyzem či nečistotou, vyměňte je za nové. Doporučuje se použít dva lapače na každý metr výšky stromu. V případě přemnožení pilatky jsou však lapače neúčinné, pomůže jedině postřik.