Babí léto: jak vlastně vzniklo?

dítě s motýlími křídly, podzim

Doba, kdy slunce svítí tak trochu z jiného úhlu a ve vzduchu poletují pavučinky drobných pavouků. Na trávě se třpytí kuličky rosy jak šedivé perličky, po nichž jen stačí vztáhnout ruku a navléknout na stříbrnou nit.

Toužíme si ještě prodloužit čas, kdy můžeme nastavit tvář slunci a vychutnávat si příjemné počasí, než přijdou podzimní plískanice. Přelom léta a podzimu nám přináší babí léto – podnebný jev, který označuje déletrvající suché, slunečné, teplé a málo větrné počasí na evropském kontinentu. Neboť se vyskytuje jen zde a podobný jev ještě v severní Americe, kde jej nazývají létem indiánským.


Počasí babího léta

Podle klimatologů se babí léto průměrně vyskytuje v období od 21. září do 2. října. Jeho příčinou je rozsáhlá tlaková výše, která v podzimním období setrvává nad střední a jihovýchodní Evropou. Proto je někdy v Česku nazýváno létem svatého Václava.

Noci již bývají poměrně chladné a častěji se k ránu vytvářejí mlhy, které se s postupujícím podzimem udržují po větší část dne.

Délka trvání tohoto příjemného podzimního počasí je v jednotlivých letech velice rozdílná. Například v roce 1959 trvalo babí léto téměř 7 týdnů, zatímco v některých letech není téměř zřetelné. Babí léto je jednou z více méně pravidelných odchylek v ročním průběhu počasí ve střední Evropě. Jde o jev víceméně přesně vázaný na určité kalendářní období. Některé jsou zachyceny i v lidových pranostikách.


Babí léto je rovněž obdobím změn v přírodě. Dozrávají poslední plody, například ostružiny, jablka, hrušky a ořechy a příroda se chystá na zimu. Zvěř si připravuje zásoby na zimu, vegetační období je u konce a stromy se barví do podzimních barev a začínají opadávat. Na obloze se objevují šiky stěhovavých ptáků, kteří míří za teplem na jih, a tak můžeme babí léto považovat za také vyvrcholení teplého období roku.

Zářijové pranostiky

Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Září, na léto jde stáří.
21. září: Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
23. září: Svatá Teklička maluje jablíčka.
28. září: Přijde Václav – kamna připrav.A proč zrovna léto „babí“?

Řada znalců odvozuje pojmenování babího léta od poletujících pavučin drobných pavouků, které připomínají šedé babské vlasy. Jiní zase od chladnějšího počasí „zestárlého“ léta. V neposlední řadě existuje domněnka, že název babí léto pochází od Plejád – otevřené hvězdokupy v souhvězdí Býka, zvané lidově Baby. Plejády se totiž právě v tomto období roku začínají objevovat na noční obloze.